Østmarkmarsjen

ØSTMARKMARSJEN 2022


Østmarkmarsjen starter fra Skullerudstua, General Ruges vei 103, 0692 Oslo.

Du kan gå 6 km, 11 km eller 20 km i merkede løyper.

Skal du gå 6 eller 11 km starter du mellom kl 10:00 og kl 13:00.

Legger du ut på 20 km-løypa må du starte mellom kl 10:00 og kl 11:00.
Nærmere opplysninger vil komme